logo

Miltos Manetas

Slide thumbnail

Miltos Manetas
Women, 2013
olio su tela
oil on canvas
79 x 120 cm

Slide thumbnail

Miltos Manetas
Looking at the computer
screen (Delfina),
2013
olio su tela
oil on canvas
79 x 120 cm

Slide thumbnail

Miltos Manetas
Untitled (Didone & Delfina), 2013
olio su tela
oil on canvas
79 x 120 cm

Slide thumbnail

Miltos Manetas
Vanessa, 2004
olio su tela
oil on canvas
22 x 33 cm

Slide thumbnail

Miltos Manetas
Después selfies (Nora), 2017
olio su tela
oil on canvas
22.5 x 30.5 cm

Slide thumbnail

Miltos Manetas
Después selfies (Amalia II), 2017
olio su tela
oil on canvas
22.5 x 30.5 cm

Slide thumbnail

Miltos Manetas
Después selfies (Amalia), 2017
olio su tela
oil on canvas
d. 24 cm

Slide thumbnail

Miltos Manetas
Drawing quasi painting (Delfina), 2017
olio su tela
oil on canvas
39.5 x 50cm

Slide thumbnail

Miltos Manetas
Drawing quasi painting (Delfina II), 2017
olio su tela
oil on canvas
39.5 x 50cm

Slide thumbnail

Miltos Manetas
Selfie painting, 2013
olio su tela
oil on canvas
49.5 x 34.5 cm

Realizzazione su commissione.
On commision.

Slide thumbnail

Miltos Manetas
Untitled (nature), 2009
dittico - olio su tela
diptych - oil on canvas
35 x 45 cm

Slide thumbnail

Miltos Manetas
Untitled (Nora's #14), 2009
olio su tela
oil on canvas
33 x 41 cm

Slide thumbnail

Miltos Manetas
Untitled (Nora's #5), 2009
olio su tela
oil on canvas
33 x 41 cm

Slide thumbnail

Miltos Manetas
Untitled (Nora's #16), 2009
olio su tela
oil on canvas
33 x 41 cm

Slide thumbnail

Miltos Manetas
Untitled (Nora's #8), 2009
olio su tela
oil on canvas
33 x 41 cm

Slide thumbnail

Miltos Manetas
Untitled (Nora's #12), 2009
olio su tela
oil on canvas
33 x 41 cm